istanbul escort kartal escort pendik escort ümraniye escort anadolu yakası escort tuzla escort
YİĞİT AJANS
YİĞİT AJANS
Whatsapp
000Whatsapp İhbar Hattı
  • 09-08-2018 11:18

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI
YÜKSEKOVA İLÇE 
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR


190000Litre Motorin Euro diselAkaryakıt alınması işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası              :2018/392322
1-İdarenin
a) Adresi                                  :Yeni Mahalle Milii Egemenlik Caddesi Üzeri YÜKSEKOVA/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası    :4383512526 - 4383514033
c) Elektronik Posta Adresi        :y.o.satinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı          :190.000 Litre Motorin Eurodisel alım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                        :istasyonundan günlük olarak araçların depolarına pompa  aracılığıyla teslimi ve ihtiyaç halinde jeneratörler için ilçe emniyet  tarafından belirlenen personele teslim edilecektir. Ayrıca güvenlik gerekçesiyle idarenin talebi halinde ihaleye konu olan akaryakıt  idare tarafından belirlenecek olan akaryakıt deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri                     :Müdürlümüzde yer alan akaryakıt istasyonuna tankerin gelmesi durumunda sözleşme imzalanmasına müteakiben izleyen 5 gün içinde teslim alınmaya başlanacaktır. İhtiyaç halinde sözleşme  imzalanmasına mütakiben aynı gün içinde istasyondan alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                    :İlçe Emniyet Müdürlüğü Milli Egemenlik Caddesi Öğretmen Evi Karşısı
b) Tarihi ve saati                     :29.08.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 sayıl petrol piyasası kanunu ve petrol piyasası lisans yönetmeliği çerçevesinde ;
a-istekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise enerjipiyasası düzenleme kurum  tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli suretini b-istekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesinin aslını c-istekliye enerji piyasası düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesinin aslını veye noter tasdikli suretini d-isteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 2 (yüzde iki)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP ve İdare adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Lojstik Büro Amirliği Satın Alma Kısmı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
1- Akaryakıt ihalesine ilçe dışından katılacak firmaların idarenin kullanmış olduğu akaryakıt pompasında meydana gelecek arıza durumunda ilçe sınırları içinde yer alacak herhangi bir akaryakıt istasyonu / pompası ile anlaşmak zorundadır. 
2-Numune alınması öngörüldüğü taktirde numune kapları yüklenici firma tarafından standartlara uygun şekilde temin edilecektir. 
3-Şartnamede bulunmayan hususlarda 4734 Sayılı K.İ.K. ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik, genelge ve tebliğler geçerlidir
 Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.