istanbul escort kartal escort pendik escort ümraniye escort anadolu yakası escort tuzla escort
YİĞİT AJANS
nasa
Whatsapp
000Whatsapp İhbar Hattı
  • 15-10-2018 10:36

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI
YATILI BÖLGE ORTAOKULU .
-AKALIN 75.YIL 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR


81 KALEM KURU GIDA SEBZE VE MEYVE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açıkihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                 : 2018/494468
1-İdarenin
a) Adres                                    : AKALAN KÖYÜ KARSISI İPEK YOLU ÜZERİ 1 30300 MERKEZ  YÜKSEKOVA/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası     : 5385172063 - 4383517238
c) Elektronik Posta Adresi        : abbasduzen@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı       : 81 KALEM KURU GIDA SEBZE VE MEYVE ALIM İHALESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                         : OKULUN GIDA AMBARI
c) Teslim tarihi                        : OKUL İDARESİNİN İHTİYAÇ BAZINDA HAFTALIK MALZEME  GETİRECEKTİR 5 İLE 7GÜN ARASI
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer                     : VAN YOLU ÜZERİ 75.YIL YATILI ORTA OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihve saat                        : 31.10.2018 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi
Veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişiolması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin  yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının birTicaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgiliTicaret Sicil Gazeteler veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküler
4.1.3. Şekli ve içeriği  İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekl ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimin göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli Mal müşavir ya da serbest muhasebeci mal müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisizz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin kriter belirtİlmemiştir.
4.3. Meslek ve Teknik yeterliğe
llişkn belgeler ve bu belgelern taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneymini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedelçeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemlertamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
Ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.BU İHALEYE BENZER İŞ OLARAK GIDA SEBZE VE MEYVE ALIM VE SATIM KABUL EDİLECEKTİR
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı VAN YOLU ÜZERİ 75.YIL YATILI ORTA OKULU MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar VAN YOLU ÜZERİ 75.YIL YATILI ORTA OKULU MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adres eiadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9. İstekliler tekliflerin, mal kalem-kalemler için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalem miktarı ile bu mal kalemler için teklif edilen birim fyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.