istanbul escort kartal escort pendik escort ümraniye escort anadolu yakası escort tuzla escort
YİĞİT AJANS
nİŞAN
Whatsapp
000Whatsapp İhbar Hattı
  • 05-11-2018 14:39

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI
HAKKARİ YÜKSEKOVA 
SOSYAL YARDIMLAŞMA 
VE DAYANIŞMA VAKFI
KİTAP SATIN ALINACAKTIR


İlçemiz Ortaöğretim okulları ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Destekleme Kursunda öğrenim gören dar gelirli 2460 öğrenciye YKS'ye hazırlık soru bankası kitabı alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2018/560686
1-İdarenin
a) Adresi                                  :Ipek Mahallesi Nedim Zeydan Caddesi 30300  YÜKSEKOVA/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası    : 4383514488 - 4383514488
c) Elektronik Posta Adresi       :yuksekovasydv@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     :İlçemiz Ortaöğretim okulları ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Destekleme Kursunda öğrenim gören dar gelirli 2.460 öğrenciye YKS'ye hazırlık soru bankası kitabı alım işi. 

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                         :Teknik Şartnamede belirtilen şekilde ilçemiz Okulları ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı Destekleme Kursunda bulunan  kursiyerlere dağıtımı yapılacaktır.
c) Teslim tarihi                        :Sözleşme İmzalandıktan sonra 10 gün içerisinde mallar teslim Edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                    :Cengiz Topel Caddesi Merkez İhsaniye Camii Altı YÜKSEKOVA
b) Tarihi ve saati                     :29.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İhale öncesi istekliler tarafından ihaleye katılacakları en az 3 yayınevi  örnek kitapları komisyona teslim edilecektir. İsteklilerin numune kitapları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan branş öğretmenlerinden oluşan kitap inceleme komisyonu tarafından ihale öncesinde incelenecek ve teknik şartname, sınav formatına uygunluk, soru yapısı ve kalitesi , kapsam geçerliliği açısından incelenecektir. Yapılan inceleme sonucu uygun olmayan yayınevi kaynakları elenecektir. Komisyon incelemesi sonucu geçerliği onaylanan en az 3 yayını bulunmayan istekliler elenecektir. İhale dosyaları açılmadan  iade edilecektir.
 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Muhasebe Bürosu adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Muhasebe Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.