istanbul escort kartal escort pendik escort ümraniye escort anadolu yakası escort tuzla escort
YİĞİT AJANS
nasa
Whatsapp
000Whatsapp İhbar Hattı
  • 02-08-2019 11:30

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

HALKIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI
YÜKSEKOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR. 


AKARYAKIT MOTORİN EURO DİZEL (170 000) ALIM İŞİ mal alımı  4734  sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden allınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası                            :2019/356600
1-İdarenin
a) Adı                                                     :YÜKSEKOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                               : Yeni mahalle Milli Egemenlik Caddesi Üzeri YÜKSEKOVA/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası                 : 4383512526 - 4383514033
ç) İhale dokümanının görülebileceği  ve e-imza  kullanılarak indirilebileceği Internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                                 : AKARYAKIT MOTORİN EURO DİZEL (170 000) ALIM İŞİ 
b) Niteliği, türü ve miktarı                   : 170.000 Litre Motorin Eurodizel 1 akaryakıt alımı

Ayrınıtlı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/Teslim edileceği yer    : Akaryakıt istasyonundan günlük olarak araçların  depolarına pompa aracılığıyla teslimi ve ihtiyaç halinde   jeneratörler için ilçe emniyet tarafından belirlenen  personele teslim edilecektir. Ayıca güvenlik gerekçesiyle  idarenin talebi halinde ihaleye konu olan akaryakıt idare  tarafından belirlenecek olan akaryakıt deposuna teslim edilecektir. 
ç) Süresi / Teslim Tarihi                   : Sözleşme imzalanmasına mütakibean bir (1) gün sonra 
d) İşe başlama tarihi                        : Sözleşme imzalanmasına mütakibean bir (1) gün sonra 
3-İhalenin 
a) İhale (Son teklif verme) tarih ve saati: 23.08.2019  -  14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerinin açılacağı adres) : Lojistik Büro Amirliği (Satın Alma) 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler. 
5015 Sayılı petrol piyasası kanunu ve petrol piyasası lisans yönetmenliği çerçevesinde:
A- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise enerji piyasası düzenleme kurum tarafına verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli suretini 
B-İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesinin aslını 
C-İstekliye enerji piyasası düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan isyasyonlu bayilik belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini 
D-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini 
İbraz edecektir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İstekliler ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanı  EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dökümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP  üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 
Teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedeli %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15.Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde ön görülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.. Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.