istanbul escort kartal escort pendik escort ümraniye escort anadolu yakası escort tuzla escort
YİĞİT AJANS
nİŞAN
Whatsapp
000Whatsapp İhbar Hattı
  • 25-10-2018 19:06

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI

ANADOLU LİSESİ -

ŞEMSETTİN ONAY

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BAKAN YARDIMCILIKLARI

60 TON PORTAKAL TİPİ LİNYİT KÖMÜR

60 Ton Portakal Tipi Linyit Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :   2018/536397
1-İdarenin
a) Adresi                                   :   Yeni Mahalle Dağlıca Caddesi No:1 30300 Yüksekova/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası     :   4383516110 - 4383516111
c) Elektronik Posta Adresi        :   mb.dogan76@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)   :   https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı       :  60 Ton Portakal Tipi Linyit Kömür

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                       :  Şemsettin Onay Anadolu Lisesi İdare Binası ve Pansiyon Binası Kömür Ambarları
c) Teslim tarihi                         :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki gün başlar ve 15 gün içerisinde tamamlanır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                     :  Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Yeni Mahalle Dağlıca Caddesi No :1 Yüksekova Hakkari
b) Tarihi ve saati                      : 02.11.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. İthalatçılar; İthalatçı Kayıt Belgesi (Aslı/Aslının İdare veya Noterce Onaylı Sureti)
2. Üreticiler; Uygunluk İzin Belgesi (Aslı/Aslının İdare veya Noterce Onaylı Sureti)
3. Dağıtıcılar; Herhengi Bir İlden Alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (Aslı/Aslının İdare veya Noterce Onaylı Sureti)
4. Satıcılar; Herhangi bir İlden Alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (Aslı/Aslının İdare veya Noterce Onaylı Sureti)
5. Bu Şartnamede istenen belgelere sahip firmaların ürününü satmayı ve belgelerini kullanmayı yetki verdiği firmalarda ihaleye katılabilecektir. Bu yetki belgelerini (Aslı/Aslının İdare veya Noterce Onaylı Sureti) Teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Yeni Mahalle Dağlıca Caddesi No :1 Yüksekova Hakkari adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Yeni Mahalle Dağlıca Caddesi No :1 Yüksekova Hakkari adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.