istanbul escort kartal escort pendik escort ümraniye escort anadolu yakası escort tuzla escort
YİĞİT AJANS
nasa
Whatsapp
000Whatsapp İhbar Hattı
  • 27-11-2018 19:13

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

OVANIN SESİ GAZETESİ RESMİ İLANLAR

İHALE İLANI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI
GÜVENLİK PERSONELİ 
KIYAFETİ VE TEÇHİZAT


GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFETİ VE TEÇHİZAT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                 :2018/604216
1-İdarenin
a) Adresi                                   :DAĞGÖL MAH. ÇEVRE YOLU ÜZERİ HASTANE KARŞISI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI NO:1 KAT:2 30000 HAKKARİ  MERKEZ/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası     :4382117978 - 4382118050
c) Elektronik Posta Adresi        :hakkarisagliksatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı         :24 KALEM GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFETİ VE TEÇHİZATI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                     :HAKKARİ DEVLET HASTANESİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE  YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi                      :SÖZLEŞME KONUSU MAL/MALZEMEYİ SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE  KURUMLARA EKSİKSİZ TESLİM EDECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                  :DAĞGÖL MAHALLESİ ÇEVRE YOLU ÜZERİ HASTANE KARŞISI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAT:3 NO:1 30000 HAKKARİ
b) Tarihi ve saati                  :06.12.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif verilen malzemelere ait (8. sırada bulunan telsiz rolesi hariç) 1'er adet numune  isteklinin hazırladığı numune teslim tutanağı ile ihale saatinden önce satınalma görevlisine teslim edilecektir.
Teslim edilen numunelere ait tutanak 2 nüsha olacak, 1 sureti satınalma görevlisinde 1 sureti de istekli firmada kalacaktır. Verilen numunelerin üzerine birim fiyat teklif cetvelindeki sıra no ve firma ismi yazılıp bir torba veya koliye konacaktır. Numunesi eksik olan veya numune teslim etmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.