İLAN
T.C. HAKKARİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/149 Esas
DAVALI : MURAT YEŞİLIRMAK-15518249544-
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından ve davalının mernis adresinin boş olması nedeniyle duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 24/11/2023 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, duruşma tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01920273