T.C.YÜKSEKOVA İCRA DAİRESİ
2023/2008 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2008 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hakkari İl, Yüksekova İlçe, GÜNGÖR Mahalle/Köy, DOLAN MEVKİ Mevkii, 345 Ada, 45 Parseldir. Tapuda tarla vasfında olup , ayrık nizam 3 kata imarlı olduğu, konut alanı içinde kaldığı, 241,41 m2lik yola terkini bulunmaktadır.
Yüzölçümü      : 1.179,87 m2
İmar Durumu  :Yok
Kıymeti             : 2.687.460,69 TL
KDV Oranı        : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:27
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:27

13/02/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01986024