Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüme kaydetti.

TÜİK verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde yurt içi hasıla bir önceki çeyreğe yüzde 3,5 arttı.

Veriler Türkiye ekonomisinde ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de iç tüketimin büyümeyi sırtladığını gösterdi.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 15,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 5,1 arttı. Mal ve hizmet ithalatı yüzde 20,3 artarken ihracatı yüzde 9 azaldı.

İthalatta ikinci çeyrekte görülen artış 3 yılın en yüksek artışı olurken, ihracat tarafında birbirini izleyen üç çeyrekte yaşanan düşüşle birlikte pandemi sürecinden bu yana en uzun daralma serisi kaydedildi.

İkinci çeyrekte büyümeye iç tüketimin katkısı 10,7 puan olurken, devletin harcamaları 0,7; yatırımlar 1,3 katkı verdi.

Net ihracat ise büyümenin 6,3 puanını sildi. Stok değişimleri de büyümenin 2,6 puanını götürdü.

Sanayi daraldı, hizmetler büyümede öne çıktı

Sektörel bazda bakıldığında ise yılın ikinci çeyreğinde sanayideki daralmaya karşın hizmetler tarafındaki büyüme dikkat çekti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde ikinci çeyrekte diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,6, hizmetler yüzde 6,4, inşaat yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,1, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3 ve tarım sektörü yüzde 1,2 arttı.

Sanayi yüzde 2,6; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı. Böylelikle sanayide birbirini izleyen 3. çeyrekte de daralma kaydedildi.

Yatırımlarda yukarı yönlü ivme

2. çeyrekte büyümeye 1,3 puan katkı yapan yatırımların detaylarına bakıldığında makine teçhizat yatırımlarındaki yukarı yönlü ivme dikkat çekti.

2. çeyrekte makine-teçhizat yatırımları yüzde 7,4 arttı. Böylelikle son 3 çeyreğin en hızlı artışı görüldü. İnşaat yatırımlarında ise yüzde 2,5'lik artış izlendi.

Öncü göstergelerde hane halkı tüketimi öne çıkmıştı

Perakende satışların dahil olduğu öncü göstergeler, sanayi ve ihracatta yavaşlamaya rağmen tüketimin ikinci çeyrekte güçlü kaldığını gösterdi.

Mayıs ayında perakende satışlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış kaydetmişti. Haziran ayında ise perakende satışlardaki yıllık artış yüzde 28,5 olmuştu.

Sanayi üretimine ilişkin göstergeler de Şubat ayındaki yıkıcı depremlerin ardından toparlanmanın sınırlı olduğunu göstermişti.

Nisan ayında sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,2 gerilerken, Mayıs ayında yüzde 0,2'lik, Haziran ayında ise yüzde 0,6'lık sınırlı yükseliş görülmüştü.

İhracat tarafında ise ikinci çeyrekte gerileme kaydedilmişti. TÜİK verilerine göre 2023'ün ikinci çeyreğinde toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 6'ya varan düşüşle 61,74 milyar dolara geriledi.