Dünya genelinde çatışmaların önlenmesi ve barışın sağlanması amacıyla her yıl 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün, Almanya'nın 1939 yılında Polonya'ya saldırarak İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü anmak ve barışın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak için seçildi.

Dünya Barış Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?

1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak 1981 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. İlk kez 1982'de kutlandı.

Uluslararası Barış Günü olarak da bilinen Dünya Barış Günü, Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ettiği tarih olan 1 Eylül olarak kabul edilmekteydi.

Ancak bu tarih, 7 Eylül 2001 tarihli Birleşmiş Milletler Kararı ile 21 Eylül olarak kabul edilmiştir. 

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ TARİHİ 

1 Eylül 1939 tarihinde Nazi orduları, Polonya'ya düzenledikleri saldırı ile 20. yüzyılın en yıkıcı savaşlarından biri olan İkinci Dünya Savaşı'nı başlattı. Bu savaş, milyonlarca insanın ölümüne ve sakat kalmasına neden oldu. Yine bu savaş, Dünya tarihine kara bir leke olarak geçti.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ VE ANLAMI

1 Eylül tarihinde gerçekleşen ve dünyanın gördüğü en büyük yıkımlardan birisine yol açan bu olay, barışın da ne kadar önemli olduğunu herkese hatırlatmıştır. Bu yüzden, 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak kutlanmaktadır

Dünya Barış Günü, bu karanlık dönemi hatırlatmak ve insanlığın barışa olan ihtiyacını vurgulamak için bir fırsat. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen bu günde, dünya genelinde çatışmaların önlenmesi, insan haklarının korunması ve barışın tesisi için farkındalık yaratılması amaçlanır.

BARIŞ ÇANI VE MESAJI

Her yıl 21 Eylül'de, Birleşmiş Milletler Merkezi'ndeki "Barış Çanı" çalınır. Bu çan, dünyanın farklı bölgelerinden gelen çocukların bağışlarıyla yapılmıştır ve üzerine "Yaşasın Tam Dünya Barışı" yazısı kazınmıştır. Çan, savaşların yıkıcı etkilerini hatırlatırken aynı zamanda dünya barışına duyulan özlemi simgeler. Dünya Barış Günü, barışın önemini vurgulamak ve gelecekteki nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için bir fırsattır.

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ YAZILARI

*Savaş ve hakimiyetin genişletilmesi monarşinin; barış ve ıIımIıIık ise cumhuriyetin ruhudur. /Montesquieu

*Barış nihai amacımızdır. /St. Augustine

*Ben yaInız barışsever değiI bir barış savaşçısıyım. İnsanIar savaşa savaş açmadıkIarı sürece hiçbir şey savaşları ortadan kaIdırmayacaktır.  /AIbert Einstein

*Barış savaşların son düşüncesidir. / WieIand

*Dünyayı çöIe dönüştürdükten sonra adına barış diyecekIer. (Ubi SoIitudinem paciunt, pacem appeIant. )

*İnsanoğIu savaşa son vermeIidir. Yoksa savaş insanoğIuna son verecektir. /John F.Kennedy

*Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. /Victor Hugo

*Demokrasiyi kontrol edecek en etkili ve en iyi yöntemlerden birisi federasyondur. Federal sistem egemen devletlerin beIirIi ve tanımlanmış haklarının dışındaki yetkileri sınırılar ve dağıtır. /Lord Acton