Hakkari Üniversitesi, 25 öğretim üyesi alacağını duyurdu.  Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;
 a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
 b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23 ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
 c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
 Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
 1) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını  1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet Flash Bellek ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 2) Eğitim Dili Yabancı Dil Olan Birimlerde Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavları İle Eş Değerliği Kabul Edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından İlgili Eğitim Dilinden Asgari 85 (Seksen Beş) Puan Almış Olma Şartı Aranır. 
 3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet Flash Bellek ekleyerek ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
 4) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

Kaynak: VİYAN ORHAN / YÜKSEKOVA HALKIN SESİ