HAKKARİ-Dem Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Hakkâri’nin Kavaklı (Marînus) köyünün Armutlu mezrasında (hare) maden ocaklarına karşı başlatılan eylemle il ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın cevaplaması istemiyle meclise soru önergesi verdi. 

Hakkâri’nin Kavaklı (Marînus) köyünde 2007’den bu yana devam eden maden faaliyetlerinin neden olduğu doğa talanı her geçen gün yeni bir boyuta ulaştığını ve yaşam alanlarında da ciddi sorunlar yaşandığını kaydeden Bartın önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Yerleşim, tarım ve mera alanları yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalmakta ve su kaynaklarına ise adeta zehir saçılmaktadır. Kavaklı köyünde Sedex Resources Maden Şirketi’nin çalışmaları devam ederken 22 Nisan 2024’te köy halkı ve çevreden gelen kitle, söz konusu köydeki maden çalışmalarının durdurulmasına yönelik basın açıklaması yaparak nöbet eylemi başlattı. Yapılan açıklamada maden çalışmaları nedeniyle topraklarının verimliliğini kaybettiğini, su kaynaklarının zehirlendiğini, içilmez hale geldiğini, havada oluşan kirlilik nedeniyle solunum problemlerinin yaşandığını belirten köy halkı taleplerini “Kavaklı köyündeki ve mera alanlarındaki maden ocaklarının faaliyetleri derhal durdurulsun, maden ocaklarının çevreye verdiği zararlar tazmin edilsin, köyde yaşam alanları eski haline getirilerek maden faaliyetinin bıraktığı tahribatlar önlensin ve bölgede yeniden ağaçlandırma gibi rehabilitasyon çalışmaları yapılsın” şeklinde belirtmiştir. Ayrıca başlattıkları nöbet eylemi bugün itibariyle 7’nci gününde devam eden Kavaklı köyü halkı, bu talepler doğrultusunda daha önce de birçok kez ilgili kurumlara başvuruda bulunduklarını ancak herhangi bir dönüş alamadıklarını belirtmiş ve dayanacak güçlerinin kalmadığını açıklamıştır”

Milletvekili Bartın, Bakan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- Hakkari’nin Kavaklı (Marînus) köyünde 2007’den bu yana sürdürülen maden faaliyetlerinin neden olduğu tahribatlara ve buna karşı köy halkının 7 gündür devam eden nöbet eylemine dair bilginiz var mıdır?

2- 18 yıldır Kavaklı (Marînus) köyünde devam eden maden faaliyetlerine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu gibi gerekli belge ve izinler eksiksiz olarak alınmış mıdır?

3- Kavaklı (Marînus) köyü, mera ve yaylalarının yüzde kaçı maden sahası olarak ruhsatlandırılmıştır?

4- Kavaklı (Marînus) köyünde maden faaliyeti yürütülen ocak sayısı kaçtır ve hangi firmalar tarafından yürütülmektedir?

5- Maden çalışmaları nedeniyle Kavaklı (Marînus) köyünde yerleşim, tarım ve mera alanları ile doğasında ve su kaynaklarında meydana gelen zararların tespitine yönelik bir araştırma-inceleme çalışmanız var mıdır / olacak mıdır?

6- Maden faaliyetlerine karşı Kavaklı (Marînus) köyünün halkı tarafından 22 Nisan 2024’te düzenlenen açıklamada belirtilen taleplerin karşılanması için nasıl bir çalışmanız olacaktır / bu talepler ne zaman karşılanacaktır?

7- Hakkari kentinin yüzde kaçı maden sahası olarak belirlenmiştir / kentte kaç maden ruhsatı verilmiştir ve aktif maden ocağı sayısı kaçtır?

Muhabir: VİYAN ORHAN / YÜKSEKOVA HALKIN SESİ