VİYAN ORHAN / YÜKSEKOVA HALKIN SESİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi veren . Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Hakkari ve ilçelerinde esnafın çok zor günlerden geçtiğini vurguladı.

Hakkâri'nin gerek tarihi, kültürel değerleri, gerekse bulunduğu coğrafi konumu ile sahip olduğu doğal kaynaklar bakımından büyük zenginliklere sahip  olduğunu ancak ekonomik büyüme ve kalkınma eğilimi yönünden olması gereken noktada olmadığını ifade eden Bartın: "Hakkâri idari ve iktisadi birçok göstergede son sırlarda yer aldığı gibi yaşanan ekonomik kriz, yüksek enflasyon işsizlik ve kiralardaki yüksek artışlardan büyük oranda etkilenmektedir. Kentte Üzümlü, Esendere, Derecik sınır kapıları bulunmasına rağmen aktif bir ticari hayatın olmadığı, yeteri kadar yatırım, destek ve teşviklerin verilmediği bilinmektedir.

Türkiye'de organize sanayi bölgesinin olmadığı tek il olan seçim bölgem Hakkari’de istihdam olanaklarının düşük olması ve işsizliğin Türkiye ortalamasının üstünde olması nedeniyle özellikle gençler, çalışmak için metropol kentlere veya yurt dışına gitmek zorunda kalmaktadır.  Esnafın ve yurttaşların can çekiştiği Hakkari’de 2022 yılında 281 esnaf işyerini kapatmak zorunda kalmış, son 9 ayda 169 işyeri kapanmış, son 5 yılda ise çoğunluğu gençlerden oluşan11 bin 137 kişi geçim sıkıntısı ve işsizlik gibi nedenlerle kentten gitmek zorunda kalmıştır.

2018 yılında 286 bin 470 olan Hakkâri’nin nüfusu her yıl azalma göstererek 2022 yılında 275 bin 333’e gerilemiştir. Ticari potansiyeli yüksek olan ama hiçbir zaman bu potansiyelden yararlanamayan, yıllık ortalama kişi başı fert geliri 18 bin 278 lira ile en düşük il olan Hakkâri 6’ncı Yatırım Teşvik Bölgesi’nde yer almasına rağmen kentin konumu itibariyle diğer illere nazaran bu teşvikler yeterli gelmemektedir. Hakkari’yi kalkındırmak için pozitif ayrımcılık uygulanması ve 7’nci Yatırım Teşvik Bölgesi kapsamına alınması gerekmektedir." şeklinde konuştu. 

Hakkari Milletvekili Bartın Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemi ile TBMM’ye şu soruları yöneltti

* Ekonomik kriz, yüksek enflasyon, işsizlik ve kiralardaki yüksek artışlardan büyük ölçüde etkilenen Hakkari’ye yönelik bir çalışmanız var mıdır?

* Son 9 ayda 169 işyerinin kapandığı Hakkari’de esnafı desteklemek adına yürütülecek bir teşvik planınız var mıdır?

* İş yerini kapatmak zorunda kalan esnafın ticari hayattan kopmaması ve kentin ticaretinin sönmemesi için bir çalışmanız olacak mıdır?

* Üretimin yok denilecek kadar kısıtlı olduğu Hakkari’de, kent için büyük önem arz eden Organize Sanayi Bölgesi ne zaman kurulacaktır?

* Hakkari’yi sosyoekonomik açıdan kalkındırmak adına bölgeyi 7’nci Yatırım Teşvik Bölgesi kapsamına almayı planlıyor musunuz?

* Hakkâri başta olmak üzer ülke genelinde işsizlik ve yoksulluk gibi nedenlerden ötürü yaşanan göçü önlemek için bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

* Hakkari’de üretimi, istihdamı arttırmak için hangi çalışmalar yürütülmektedir?

* Üzümlü, Esendere, Derecik sınır kapılarının bulunduğu Hakkari’de sınır ticareti kapasitesinin arttırılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar nelerdir?