Sağlık Emekçileri Sendikası tarafından düzenlenen ve Sendika üyesi Çimen Gezer tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi.
 ‘’Bugün burada, hastanemizde çalışan bir kadın  mesai arkadaşımızın maruz kaldığı erkek şiddeti nedeniyle toplandık. Yüksekova devlet hastanesi çalışanı ve üyemiz olan kadın arkadaşımız evliliği boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet görmüş, ancak son olayla birlikte şiddetin dozu artmış ve sağlık durumunu ciddi şekilde tehdit eden fiziki bir şiddet ve saldırıya maruz kalmıştır . Üyemizin yaşadığı bu korkunç olay, toplumumuzda sıkça rastlanan ancak kabul edilemez ve asla normalleştirilemeyecek bir durumdur. Bu tür olaylar, kadına yönelik şiddetin ne denli vahim sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmaktadır.

Bu trajik olay, toplumumuzda kadına yönelik şiddetin boyutunun her geçen gün ne kadar büyüdüğünü göstermektedir.. Bu durum, bizleri derinden yaralamaktadır ve bu konuda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

I M G 0628
 
KESK olarak, insan haklarına, kadın haklarına ve eşitliğe olan bağlılığımız gereği, kadına yönelik her türlü şiddete karşı durmak temel ilkelerimizden biridir. Kadın kimliğine verdiğimiz değer, eş başkanlık sistemimiz ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarımızla da açıkça ortadadır. Kadınların hayatın her alanında eşit, güvenli ve onurlu bir şekilde var olmalarını sağlamak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu nedenle, şiddet mağduru mesai arkadaşımızın yanında durduğumuzu ve ona her türlü desteği sağlayacağımızı belirtmek istiyoruz.

 Ne yazık ki, ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede hükümetin pasif kalışı, bu tür olayların artmasına zemin hazırlamaktadır. Yeterli önlem alınmamakta, caydırıcı politikalar uygulanmamakta ve şiddet mağduru kadınlar korumasız bırakılmaktadır. Hükümetin bu konudaki duyarsız ve yetersiz politikaları, şiddetin yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için acil ve etkin adımlar atılması gerekmektedir. Bu bağlamda, kadınların yaşam haklarının korunması ve şiddete karşı sıfır tolerans politikalarının hayata geçirilmesi elzemdir.
 
KESK olarak, kadın üyelerimizin maruz kaldığı her türlü şiddetin karşısında duracağımızı ve bu konuda gereken tüm hukuki ve sosyal desteği sağlayacağımızı ifade ediyoruz. Kadına yönelik şiddet, sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir yaradır ve bu yarayı sarmak hepimizin sorumluluğudur. Kadınların özgürce, korkusuzca ve onurlu bir yaşam sürmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.
 
Bu vesileyle, hükümeti kadına yönelik şiddete karşı daha etkin ve caydırıcı önlemler almaya, gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmeye çağırıyoruz. Bu konuda sessiz kalmak, şiddeti onaylamak anlamına gelir ve bizler buna asla izin vermeyeceğiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için acil bir seferberlik başlatılmalı ve toplumun tüm kesimleri bu mücadelede aktif olarak yer almalıdır.
 
Tüm sendikalarımızı, sivil toplum kuruluşlarını ve duyarlı vatandaşlarımızı, kadına yönelik şiddete karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha etkili bir şekilde sesimizi duyurabiliriz. Unutulmamalıdır ki, şiddet hiçbir koşulda meşrulaştırılamaz. Kadınların güven içinde, onurlu ve eşit bir yaşam sürmesi, hepimizin sorumluluğudur.’’ İfadelerini kullandı.

20-255

Muhabir: VİYAN ORHAN / YÜKSEKOVA HALKIN SESİ