Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyünde bulunan Seyyid Tâhâ-i Hakkâri ve Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretlerinin kabirleri yenilenerek çevre düzenlenmesi yapıldı. Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Binlerce ziyaretçinin manevi mirasına şahitlik ettiği Seyyid Tâhâ-i Hakkâri ve Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretlerinin aziz hatıralarını, onlara yakışır şekilde yenileyerek kabirlerinin çevresini düzenliyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” iadelerine yer verdi.

Seyyid Taha-i Hakkâri Hazretleri, Anadolu’da yaşayan büyük velilerdendir. Silsile-i aliyyenin otuz birincisidir. Peygamber Efendimizin neslinden olup Seyyid Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin on birinci torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. 1853 yılında Şemdinli yakınındaki Nehri’de vefat etti. Kabri orada olup ziyaret edilmekte, feyz ve bereketlerinden istifade olunmaktadır.

Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden Seyyid Abdullah-ı Şemdînî, ahlâkı, Hazreti Osman’ın güzel ahlâkını hatırlatan çok yüksek bir velî idi. Şafiî mezhebi âlimlerindendir. Lakabı Sirâcüddîn ve Menba’ul-hilm’dir. Nisbesi; Nekşibendî, Hâlidî, Müceddidî, Şemdîni ve Nehrî’dir. Hakkâri vilâyetinin Şemdînân (veya Semzînân, şimdiki adıyla Şemdinli) kasabasındandır. Doğum târihi bilinmemektedir. 1228 (m. 1813) senesinde vefât etti. Şemdînân’ın Nehri kasabasında medfûndur.

Editör: ULAŞ GÜVEN