ULAŞ GÜVEN / YÜKSEKOVA HALKIN SESİ

Deprem sonrası ilk yardım ve geçici süreliğine konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için afet sonrası toplanma alanları ve barınma alanları hayati öneme sahip.

 Bu kapsamda toplanma alanları, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanları oluşturuyor.

Barınma alanları ise afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak, çadırkent-konteynerkent kurulacak alanları ifade ediyor.

Bu kapsamda Yüksekova Belediyesi birimleri okul bahçeleri ve park alanları gibi alanlara Afet ve Acil Durum toplanma alanı yazılan tabelaları asarak  vatandaşların bu konuda  bilgilendirilmesini sağlıyor.