YÜKSEKOVA - Hakkari Barosu, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın sattığı bir evden çıktığı iddia edilen 1992 yılına ait MGK raporuna ilişkin açıklamada bulundu. Hakkari Barosu'nun açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın sattığı bir evden çıktığı iddia olunan 1992 yılına ait bir Milli Güvenlik Kurulu (MGK) raporu yazılı ve görsel basında sıklıkla işlenmektedir.

MGK Genel Sekreterliği tarafından hazırlandığı belirtilen "Psikolojik Etkinlik Çalışmaları Sonuç Raporu" isimli raporda MGK bünyesindeki "Toplumla İlişkiler Başkanlığı'nın görev alanı ve etkinliğinin nasıl genişletileceği kapsamlı bir şekilde anlatılmıştır.

Raporda Toplumsal İlişkiler Başkanlığı'nca 1992 yılında bölgede devam eden silahlı çatışmalar sırasında psikolojik harekât yürütülmesinin planlandığı anlaşılmaktadır.
Raporun belki de en önemli kısmı 'Örgüte destek sağladığı bilinen iş adamlarına karşı özel tedbirler uygulamak' gibi askeri makamlara yasada yer almayan bir görevin verildiği iddiasıdır.
Özellikle bu rapordan 1 yıl sonra 1994 yılında Kürt iş insanlarına yönelik faili meçhul cinayetlerin art arda işlenmiş olması, raporun askeri makamlara yasada yer almayan bir görev yüklediği gibi bir anlama geldiğinden yargı makamlarının 1994 yılında işlenen bu cinayetlere ilişkin soruşturmaları yeniden açması, beraat kararı verilen ve zamanaşımı nedeniyle düşürülen davaların ise yeniden görülmesi gerekmektedir.

Hakkari Barosu, hukuk devletinin en ufak töhmeti bile kaldıramayacak bir sistem olduğu gerçeğinden hareketle; anılan MGK raporuyla devletin hukuk dışına saptığı iddiasının yargı makamlarının seri, etkili ve tarafsız bir soruşturmasıyla incelenmesi ve özellikle 1994 yılında Kürt iş insanlarına yönelik gerçekleştirilen cinayetlerin anılan raporla bir bağının bulunup bulunmadığı hususunda kamuoyunun aydınlatılması çağrısında bulunmaktadır. Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

I 1-68

Kaynak: BİLAL TİNAR / YÜKSEKOVA HALKIN SESİ