Siyaset ve sosyoloji teorisinde elit bir grupta orantısız miktarda servet, ayrıcalık, siyasi güç veya beceriye sahip olan küçük bir grup güçlü insandır.
Üç elit modeli
Bunlar siyasi elitler, askeri elitler ve ekonomik elitlerdir. Aralarında karşılıklı sosyal etkileşim, işbirliği ve dayanışma, ortak ilgi ve hedefler bulunan bu 3 grubunun üyesi elitler, benzer özgeçmişlere sahiptirler. Bu üç elit grubunun birlikteliği “iktidar seçkinlerini” oluşturur.

 Seçme ve seçilme hakkı verildiği günden bu yana seçenlerin ve seçilenlerin üç aşağı beş yukarı aynı mihvalde aynı kriterlerde ve  algoritmada yürütüldüğü bir Cumhuriyet Türkiyesi'ndeyiz.

Anne babanız,  dedeniz, dayınız, kayın babanız herhangi bir siyasi partinin, odanın konfederasyonun, bürokrasinin, yönetiminde ise veya ekonomik olarak çok güçlü bir rezerve sahipseniz; çok da bir bilgi birikimine Seçileceğiniz alan ile ilgili uzmanlaşmanıza,master yapmanıza hiç gerek yok.

Milletin vekili, beledeyi başkanı, encümeni, muhtarı olmaya en uygun aday sizsiniz.
Peki bu sizin suçunuz mu? Kesinlikle hayır öncelikle tebrik ediyorum.
Birinci suçlu: Hayatını binbir zahmetlerle geçirmiş,yokluk içinde okumuş parmak ile gösterilecek mevki ve makamlara gelmiş şehrin eğitimli insanlarının cesaretsizliğidir.
İkincisi: tercihleri ile seçme özgürlüklerini kullanarak seçim öncesi birkaç damarsal manevraya yenik düşen seçmenin suçudur.

Bunu hiç özelde Yüksekova için düşünmeyin Türkiye'nin 81 vilayetinde durum aynıdır.
Şehrin birinde kürt- türk birinde sağ -sol bir diğerinde aşiretsel veya başka bir ihtiras ile hep yanlış tercihler.....!

BU YANLIŞ TERCİHLERİN SONUCUNDA...
Vergilerin adaletli bir şekilde sahaya yansımasının engellenmiş olması 
Devlet kurumlarına alınacak işçi ve memurların başarı kriterleri ahbap ,eş dost,ve iktidarlara yakın çevrelerin, sendikaların birinci öncelik olması 
İhalelerin davetiye usulü veya güvenlik gerekçe gösterilerek doğrudan teminler ile yapılması ve şehirlerde aynı şirketlerin güçlenmesi
Eğitime verilen desteklerin gereksiz beton yığınlarına, tadilat onarımlara harcanması 
Yanlış tarımsal politikalar ile kısır bir döngü içerisinde dönüp dolaşmak
Bu tür olumsuzlukları fazlası ile sıralayabiliriz. Önemli olan geçmişin yanlışlarından ders alınıp ileriye dönük sağlıklı kararlar verebilmek. Bu işi başarmış milletlere baktığımızda insanların hem ortalama yaşam süreleri hem de yaşam standartları çok yüksek standartlarda bir devinim içerisinde sürdürmektedirler.
Bölgeler arasında gelişme farkını giderebilmek için hiç şüphesiz her şeyden önce o farkı yaratan sebepleri doğru teşhis etmek gerekir.

Yıllar yılı belli güvenlik sorunların varlığı bu sorunların arkasına sığınan tarafların içerisindeki  kötü niyetli insanların varlığı insanların yaşamlarını, özgürlüklerini, eğitimlerini, sağlıklarını ve en önemlisi mutluluklarını yaşamalarına engel oldular.

Şimdi geriye dönüp baktığımızda yaşanmamış bir kuşak ve kuşağın kırgın yaşam hikâyeleri...
Milletin vekili ve milletin başkanı olan bireylerin memleketlerindeki sorunları sağlıklı bir şekilde alanlarında uzman kadrolar ile sorunların çıkış nedeni ile sorunlara konulacak sağlıklı bir teşhis ile birkaç yüzyıllık projelendirmeler ile bir halkın gönlünde yer edinmeleri gerekir.