Türkiye ekonomik krizi, Türkiye'de devam eden ve finansal bulaşma etkisiyle uluslararası yansımaları olan bir ekonomik krizdir.
Krizin varlık öyküsüne baktığımızda özellikle 2018 yılında başlayan doların hızlı artışı ve 2023 yılının sonlarına doğru zirve yapması ile başladı.
2024 yılında genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine toplam 10 trilyon 205 milyar lira ödenek teklifi tavanı belirlendi.
Kurumların işlerlik kazanması ve devamlılığın sağlanması adına bu tür hesaplamaların yapılması ve devlet vergilerinin tekrar halka arz edilmesi kadar doğal bir şey olamaz.
Doğal olmayan, vergilerin Ankara'dan yola çıktıklarında yol boyunca tahribe, türbülanslara uğramış olmasıdır.

Ankara'dan ihale edilen her bir kalem giderin üzerinde ,siyasilerin varlık göstermesi,ihaleyi alan birinci elden firmanın bu ihalelerde yüksek miktarda kesinti yaparak başka bir firmaya taşeronluk ile havale etmesi, denetim mekanizmasının sağlıklı çalışmaması, ekonomik krizin derinleşmesinde etkili unsurlardır.
Sıcak ve ılıman iklimli Antalya'daki bir devlet kurumu projesinin soğuk Hakkari'ye entegre edilmesinin ne kadar sağlıklı olduğu sizlerin takdiri...
ülkede öğretmen maaşları, ülkede çalışan tüm memurlardan daha yüksek  ve öğretmene verilen değer aynı doğrultuda ilerleme kaydetmiyorsa o ülkenin ekonomisinin de iyi olmasını  bekleyemezsiniz, çünkü hepsinin bir öğretmen elinden geçtiğini verilen kaliteli bir eğitim ile insan kalitesinin de o derece yüksek olacağı aşikardır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÜNCELLENMELİ 

2024 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan bütçe 91.824.805.000 TL oldu. 
Bu kadar büyük bir bütçenin dışında başkanlık; vakıf ,kira gelirleri ve bağışlar ile de bir o kadar gelir ile bütçenin aslan payına sahip.
Ülkede son yıllardaki deistliğin, boşanmaların,ve bir çok olumsuz dini vakaalarin varlığı; insanların özeller de bir ayda öğrendiği Kur'an'ın,diyanet Kur'an kurslarında yıllarca elifbadan öteye gitmemeleri,insanların tarikat ve cemaat ağlarına düşmesi ve bedeller ödemeleri diyanet işlerinin bu konularda ki yetersizliğinden kaynaklanmadığını düşünmek deve kuşu gibi başını kuma sokmaktan öteye gitmemektedir. 
Diyanet başkanlığı bünyesinde beş ,altı dil bilen fıkıh ve irşad noktasında liyakatli insanlarımız dururken dil konusundaki sınavını veremeyen bir diyanet işleri başkanının,başkan olması kamuoyunun takdirenidir.
Diyanet işleri başkanlığına personel giderlerinin dışında bir bütçe ayrılmaması ve burdaki bütçenin Anadolu'nun tüm şehirlerinde dersliklerin sayısının artırılması öğretmen atamalarının yapılması,okul materyallleri konusundaki projelere aktarılması elzemdir.

KÖY KORUCULUK SİSTEMİ VE İŞKUR ALIMLARI İVEDİ DURDURULMALIDIR

Köylerde üretimin tamamen durması ve şehirlerin belinin kırılmasının ana sebebi devletin mevsimlik işçi alımları ve köy koruculuk sisteminin varlığıdır. Devletin vermiş olduğu mikro ölçekteki bir ödeme ile hayvancılığı, tarımı ve yörenin tüm katma değerlerinden kendisini soyutlayıp ay başını beklemekten başka bir şey yaptıkları yok.

MESELE AK PARTİ MESELESİ DEĞİLDİR

Türkiye'deki ekonomik krizlere baktığımızda sayısız devalüasyonlar ve iflaslar görebilirsiniz,bu saatten sonra kim gelirse gelsin sistem iyi bir şekilde analiz edilmedikçe sorunun kaynağına inilmedikçe, ekonomik buhranlar hep var olacaktır.
Elini halkının cebine sokmuş bir maliye Bakanlığı'nın aldıklarının yerine üretim ile katma değer katarak yeniden halkına kazandırması lazım ki döngü sağlanabilmeli 
Aksi bir durumda fakirleşmiş, beli bükülmüş bir halk dışında başka bir şey bulamayacaklardır.
Tasarruf tabandan tavana değil,merkezden alta doğru olması lazım

TEDBİR ALINMASI GEREKEN YANLIŞLAR
-‌Doğrudan temin denen kurumsal özerkliklerin kaldırılması tüm firmaların eşit şekilde kurum işlerinden faydalanılması
-‌Davetiye usulü ihale kavramının kaldırılarak ihalelerin e ihale ile yapılması 
‌Kurumlardaki gereksiz müdüriyet odalarının kaldırılması müdürlerin kurum servis odalarının içinde denetimlerini yapmaları
-‌Makam odalarının tefrişat ,tadilat ve onarım işlerinin on yılda bir yapılması şartının getirilmesi
-‌Devletin makam araçlarının yetkili memurların taziye, düğün ve özel günlerde ve gereksiz kullanımının önüne geçilmesi ve bu konularda yaptırım uygulanması
-‌Turkiye büyük millet meclisinin içinde bulunan özel indirimli lüks ve şafatatlı restaurantlar acilen kapatılmalı ülkeyi yönetenlerin de halkın yediğinden yemesi aciliyet arz etmektedir.
-‌Müdür yetkili personellerin atamalarının siyasi il başkanlıklarının şifai söylemlerinden alınarak sorgusuz sualsiz yereldeki mülki idare amirliğine bırakılması
-‌81 ilin tamamında çalıştaylar yapılarak illerin iklimsel şartlarına uygun inşaat, tarım, eğitim,spor, sağlık ,güvenlik politikaları belirleyerek yapılacak tüm çalışmalarda bu taslağa göre yol almak
-‌Devlet kademesindeki siyasi aktörlerin, rektörlerin yakınlarının makam nufuzlarini kullanarak imtiyazlı hale gelmelerinin önüne geçilmesi lazım 
Bunları sayısız bir şekilde sıralayabiliriz.